หมอช้างจากอยุธยาและชัยภูมิทำพิธีคล้องช้างรับขวัญพังมีนา