หมู่บ้านช้าง เพนียดหลวง

หมู่บ้านช้างเพนีดช้างหลวง ต.สวนพริก  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา.

https://web.facebook.com/RoyalElephantKraalVillageAyutthaya/?_rdc=1&_rdr