อาหารช้าง

อาหารช้าง

          ช้างเป็นสัตว์กินพืชที่ใช้เวลากินมากถึง 16 - 18 ชั่วโมงต่อวัน อาหารของช้างค่อนข้างหลากหลายมาก ทั้งตามฤดูกาลและที่แตกต่างกันไปตามแหล่งที่อยู่ และพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วช้างกินใบไม้และผลไม้ของต้นไม้หรือพุ่มไม้เป็นอาหาร แต่ก็อาจกินหญ้าเข้าไปในปริมาณมากด้วยเช่นกัน  แต่การเลี้ยงช้างในปัจจุบันมักใช้หญ้าเนปียร์ในการดูแลช้าง  ซึ่งหญ้าชนิดนี้มีรสชาติที่หวาน และมีลำต้นเป็นปล้องคล้ายอ้อย แถมมีสารอาหารที่เพียงพอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากเป็นช้างที่ถูกเลี้ยง จึงต้องให้อาหารเสริมเพราะช้างเลี้ยงมักจะไม่มีโอกาสได้เลือกกินอาหารตามธรรมชาติ  คนเลี้ยงจะต้องหาอาหารเสริมที่ช้างชอบ เช่น มันแกว กล้วย อ้อย มะละกอ ต้นสัปปะรด  สมุนไพรและเติมเกลือลงในอาหาร เพื่อทดแทนดินโป่งที่ช้างเคยกินในป่า บางครั้งยังต้องให้ช้างกินมะขามเปียกปั้นเป็นก้อนใส่เกลือไว้ข้างในด้วย เพื่อใช้เป็นยาระบายอ่อน ๆ  ให้แก่ช้าง